Magyar Falu Program MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020

 

Név: Lövőpetri Község Önkormányzat

Támogatói okirat azonosító: 3196655652

Pályázat kódja: MFP-FVT/2020

Pályázat címe: Temetői infrastruktúra fejlesztése

Projekt címe: Temetői infrastruktúra fejlesztése Lövőpetriben

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.04.07 - 2021.11.10.

Támogatás összege: 5 012 563 Ft.

Támogatási mértéke (%): 100

 

A pályázat megvalósításával a cél a temető állapotának javítása, a működési nehézségek elhárítása. A településen működő temető jelenleg egy régi koporsóhűtő tárolóval rendelkezik, melynek működése kiszámíthatatlan, ezért került beszerzésre egy új, mobil hűtőkamra, a szolgáltatás zavartalan biztosításához. A mobil hűtőkamra a temető szolgáltatási színvonalának növeléséhez szükséges. Kialakításra került egy 2*20 db férőhelyes urnafal is. Az urnafalat a meglévő ravatalozó oldalához építettük, előtetővel és térburkolattal együtt. Az urnafal a szolgáltatások kibővítéséhez elengedhetetlen. A projekt szorosan kapcsolódik a település korábbi fejlesztéseihez, melyek szintén a lakosság helyben tartását, a község fejlődését, a szolgáltatások magasabb színvonalát célozzák.

A projekt sikeres megvalósításához önállóan nem támogatható tevékenységként projektmenedzsment szakértői szolgáltatást, műszaki ellenőri szolgáltatást is igénybe vettünk. A megvalósítás során a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget tettünk