Letölthető űrlapok

2018. január elsejétől az önkormányzat és hivatala biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi. Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2015. évi CCXXII. törvény  2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

Az elektronikus ügyintézéshez használható nyomtatványok a fenti linken érhetőek el és nyújthatóak be KAÜ útján. (A feltöltés folyamatos)

Tisztelt Felhasználók! Az alábbi letölthető nyomtatványok elsősorban a Polgármesteri Hivatalban folyó munka megkönnyítésére szolgálnak. A használatuk az egyes eljárásokban nem kötelező (kevés kivétellel). A különböző kérelmek, nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban papíron is beszerezhetőek.

Gépjármű adásvételi szerződés 2013.02.01-től alkalmazható, kitölthető mintája.

Gépjármű adásvételi szerződés 2013.02.01-től alkalmazható, kitölthető mintája.

E nyomtatványt a kivitelező tölti ki pontosan, és adja át az építtetőnek, aki a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, ha a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. 1.számú melléklet szerinti (utolsó oldal) küszöbértékek valamelyikét meghaladja a tényleges építési (bontási) hulladék mennyisége.
E nyomtatványt a kivitelező tölti ki pontosan, és adja át az építtetőnek, aki a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, ha a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. 1.számú melléklet szerinti (utolsó oldal) küszöbértékek valamelyikét meghaladja a tényleges építési (bontási) hulladék mennyisége.