MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022

 

Név: Lövőpetri Község Önkormányzat

Támogatói okirat azonosító: 3346564977

Pályázat kódja: MFP-ÖTIF/2022

Pályázat címe: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.06.01 - 2023.06.01.

Támogatás összege: 5 999 099 Ft.

Támogatási mértéke (%): 100

 

A pályázat megvalósításával a cél a temető állapotának javítása, a működési nehézségek elhárítása.

A pályázat keretében sor került a már meglévő kövezet közlekedő utak felújítására, továbbá a ravatalozó és az előző évben kialakított úrnafal előtti téren került kialakításra egy új közel 250 m2 térburkolat.

Az utak felújítása és a térbúrkolat a szolgáltatások kibővítéséhez elengedhetetlen. A pályázat szorosan kapcsolódik a település korábbi fejlesztéseihez, melyek szintén a község fejlődését, a szolgáltatások magasabb színvonalát célozzák.

A projekt sikeres megvalósításához önállóan nem támogatható tevékenységként projektmenedzsment szakértői szolgáltatást, műszaki ellenőri szolgáltatást is igénybe vettünk. A megvalósítás során a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget tettünk