Magyar Falu Program - MFP-TFB/2019 - Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

MFP logo - Kisvejke

Kedvezményezett neve: Lövőpetri Község Önkormányzat

Elnyert támogatás összege: 14 897 797 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt címe: „Falugondnoki szolgáltatás elindítása Lövőpetriben új kisbusz beszerzésével”

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.01.

 A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2020.08.31.

 

Lövőpetri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019 kódszámú pályázat keretében támogatást nyert. A tervezett projekt keretében a Lövőpetriben új falugondnoki szolgáltatás elindítását valósítjuk meg önállóan támogatható tevékenységként.

A támogatás felhasználásával egy Volkswagen Transporter kisbusz került beszerzésre és forgalomba helyezésre. A projekt sikeres megvalósításához önállóan nem támogatható tevékenységként projektmenedzsment szakértői szolgáltatást is igénybe vettünk. A megvalósítás során a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget tettünk.