Hirdetmény

Településkép védelmi rendelet megalkotásának jogi háttere

HIRDETMÉNY

 

 

Lövőpetri Önkormányzatának képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy legkésőbb 2017. okt. 1. napjáig megalkotja a településkép védelmi rendeletét.

Ennek megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeivel összhangban a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Lövőpetri község (településképi, építészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a kézikönyv és településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít. Ennek elő feltételeként megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabályait.

A partnereket Lövőpetri község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ../2017. (III..) Önk. rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A helyi rendelet értelmében a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a következők:

a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c)  a településen működő civil szervezetek,

d)  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

    gazdálkodó szervezetek,

      e)  a településen működő vallási közösségek.

 

A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek, melyet a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

  • személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságára,
  • postai úton: 4633 Lövőpetri Petőfi Sándor utca 36 címre
  • elektronikus levélben a lovopetri@freemail.hu e-mail címre.

 

A szóbeli tájékoztatás érdekében Lakossági fórum kerül megrendezésre, melynek időpontját és a véleményezés lehetőségeit külön felhívás tartalmazza.

 

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéshez kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen közzététel megjelenésétől számított 15 napon belül – 2017. 10.20. tól 2017.11.04.-ig - van lehetőség.

 

A hirdetmény megtekinthető:

-az Önkormányzat hirdetőtáblájaán és a közterületi hirdető felületeken

-az Önkormányzat hivatalos honlapján: www. lovopetri.hu  

Ugyanitt megismerhető a partnerségi rendelet teljes szövege is.

 

 

Kelt : Lövőpetri 2017.  10  hó 20  nap

 

 

 

                                                                                                     Tóth László József

                                                                                                          polgármester

 

 

 vissza