TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078

Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat) infrastuktúra fejlesztése

Kedveszményezett neve: Lövőpetri Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat) infrastuktúra fejlesztése

Támogatás összege: 59 961 721 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalma: 

A projekt keretében a Lövőpetri háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének rekonstrukciója, felújítása, az alapellátások minimumfeltételeinek megfelelő eszközök beszerzése, az épület akadálymentesítése, fűtéskorszerűsítése, az épület szigetelése, parkoló kialakítása, babakocsi tároló építése valósul meg. Ehhez kapcsolódóan a szakmai szabályok szerint meghatározott, az egyes egészségügyi alapellátásokra vonatkozó minimumfeltételeknek való megfelelés céljából diagnosztikai eszközöket, bútorzatot, számítógépet, laptopot szerzünk be.

 

A projekt keretében a háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiségeinek felújításával, akadálymentesítésével, és a jelenleg használaton kívüli helyiségek új funkcióval történő ellátása az épület jobb kihasználtságát eredményezik.  A váró és a rendelő kényelmesebb, funkciójában használhatóbbá válik.

Az épületben egyéb, a gyógyulni vágyók részére biztosítható újabb szolgáltatásoknak is helyet adó helyiségek kerülnek kialakításra a szolgálati lakás felszámolásával.Így például a rendelő épületében kap helyet a tüdőszűrők és egyéb a településen biztosított időközi szűrővizsgálatok számára kialakított helyiség, mellyel eddig az önkormányzat nem rendelkezett és a különböző szűrővizsgálatokat alkalmi helyszíneken biztosította a szolgáltató.

Mindezek mellett a beszerzett korszerű eszközök a gyógyító-megelőző munka színvolánnak emelését biztosítják.

Környezetvédelmi beruházásként a használati meleg víz biztosítása a felújítás után napkollektor igénybevételével történik.

Tervezett befejezés dátuma: 2018.10.31.

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078

2017-06-15 09:48

VISSZA