Választópolgároknak

2013. évi XXXVI. törvény

 

75. Adatszolgáltatás a névjegyzékből

153. § (1) A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét – a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel –

a) az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,

b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda

az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladéktalanul, de legkorábban a jelölt, lista 132. § szerinti nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja.

(2) Közös eljárásban az adatszolgáltatás adatait minden érintett választás tekintetében felhasználhatja az igénylésre jogosult.

154. § (1) A 153. § szerinti adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az igénylő igazolja az adatszolgáltatási díj befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára.

155. § (1) Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.

(2) Az adatszolgáltatás adatait a 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

Tájékoztatás az ajánló ívek igényléséről és leadásáról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a jelöléshez szükséges ajánlóívek átvételéről és leadásáról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a jelöléshez szükséges ajánlások számáról